SEN Team

Välkommen till Social Ekonomiska Nätverkare, ett företagsteam med över 18 års erfarenhet inom industrin Network Marketing (Nätverksmarknadsföring). Vi är ett team på en internationell nivå som skapat en plattform av stöd till våra medlemmar som går på våra event, aktiviteter, föreläsningar och presentationer av vår företagsmöjlighet. Den här plattformen, SEN, ger tillgänglighet till alla medlemmar i teamet att ta del av företagsmöjligheten, och under en kort tid även göra deras företag internationellt.

Tillsammans skapar vi en bättre Värld.

Här listar vi några av de anledningarna till att en så stor grupp människor är en del av den nya ekonomin där vi globaliserar den ekonomiska möjligheten och göra den tillgänglig för alla.

Vi är ett team med över 18 års erfarenhet som nått världen över.

STÖD

KUNSKAP

TILLGÅNG

KOMMUNIKATION

VERKTYG

ERKÄNNANDEN

STRATEGIER

STOR FAMILJ

 


SEN TEAM

“Åta den socioekonomiska förändringen” är att ta beslutet att presentera företagsmöjligheten för kandidaterna. Det gör vi veckovis på hotel, konferensrum eller i event lokaler  där professionella företagsledare på en hög nivå presenterar möjligheten. Här kan du bjuda med dina kandidater för att de ska lära känna de uppmärksammade ledarna i ditt team och lära känna andra medlemmar. Innan du bjuder med din kandidat till ett av mötena vi har, är det en fördel om du redan presenterat möjligheten mellan er två själva, under ett möte i hemmiljö, eller under ett videosamtal. På så sätt stärks relationen mellan er och förtroendet växer. Under företagsmötet med team:et har då kandidaten redan en uppfattning om vad vår möjlighet innebär och att få den presenterad en andra gång kan då istället ge svar på de funderingar kandidaten har.

SEN SUCCESS

Är något vi gör varje eller varannan månad för att erbjuda mentorskap till nya personer i nätverket. Det är ett event där vi siktar på att bjuda med det maximala antalet personer som vi vill dela med oss vår möjlighet med. Vi väljer ut specifika historier från ledare och familjer som har förändrats tills det bättre vilket förmedlar en stark känsla vilket gör det lättare för kandidaterna att ta beslutet att ta del av vår möjlighet.

 

Vårt mål med dessa event är:

  • Att öka andelen mentorer.
  • Väcka hoppet hos våra kandidaterna och medlemmar att det finns en möjlighet att leva ett bättre liv genom att bli del av vårt team och företag.
  • Uppmärksamma historierna som våra ledare lokalt och internationellt har.
  • Förmedla energi och motivation genom livshistorier för att öka tillväxten av teamet och företaget.

SEN UNIVERSITY

Är ett event för att fånga uppmärksamheten av våra medlemmar för att de ska förstå vårt system. Vi pratar om grundkoncepten, de mer avancerade, hur vi bygger upp ett team, strategier för tillväxt, företagsplanering, teman inom ledarskap, personlig utveckling, teamwork och hur vi löser konflikter i vårt nätverk.

 

 

 

 


SEN EXPANSION

Är ett event om ledarskap för våra medlemmar som redan har erfarenhet i att utveckla vår möjlighet och som redan har en organisation av entreprenörer. Kravet är att du är Diamond Elite, Presidential Diamant, International Diamond, Gold Diamond eller Platinum Diamond. De här eventen förekommer under konventioner.

 

 

 

 

SEN GLOBAL

Är ett event där alla ledare från hela världen som representerar SEN är välkomna. Kravet för att delta är att du har minst rangen Club 100,000. De länder där ledarna fortfarande inte har uppnått rangen Club 100,000 väljer vi ut de ledare som är mest engagerade i att utöka vårt team. De som deltar i eventet är de som även håller i eventen och aktiviteterna som SEN har i de olika länderna. Det här mötet håller vi även under konventionen och vi pratar om kommande event och aktiviteter i varje land, gällande målsättning, tema och datum. Dessutom tar vi upp målen för team:et, planering, logistik och samarbete med ledarna som har en hög professionell företagsnivå, och vilka event de kommer vara närvarande vid.

 

 

SEN FÖRETAGSMÖTE

Är en aktivitet som förekommer en gång om året i olika länder eller regioner. Det är ett event under en och en halv dag (1 ½ dag). Första dagen tar vi upp ledarskap på en regional nivå och andra dagen uppmärksammar ledare lokalt som uppnått en ny rang, de delar med sig av sina inspirerande historier om förändring och framgång. Vi uppmärksammar de lokala ledarna, utbildningssystemet, verktygen vi har att arbeta med och delar med oss kunskap om hur vi hanterar sociala medier för att kunna ha bästa möjliga kontakt med varandra världen över. Det här stärker gemenskapen och vi tar även upp budskapet vår samarbetspartner står för deras produkter.

 

 

 

SEN KONVENTION

Vår konvention är den aktivitet där vi fokuserar på team:et och systemet. Det är det största eventet där människor från hela världen samlas på en och samma plats för att motivera och inspirera varandra , uppmärksamma målsättning, stärka våra relationer och få en uppfattning om hur stort vårt samarbete är.

 

 

Vi har flera olika konventioner:

  • SEN Latinamerikanska konventionen
  • SEN Europeiska konventionen
  • SEN Världskonventionen i USA
  • SEN Asienkonventionen